Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

Cải tiến

 • Client hỗ trợ mô hình tham gia vào AD với user quyền bị giới hạn
 • Thay đổi cơ chế query database, giảm số lần query
 • Thêm công cụ chuyển công văn giữa các đơn vị  và áp dụng chữ ký điện tử, mã hoá, nén các công văn này

Xử lý vấn đề

 

Xoá mail không focus vào mail đầu tiên

 

Phiên bản cập nhật ngày: 12/11/2009

 

Cải tiến

 

Cải tiến tốc độ update từng phần trong phiên bản BkavPro 2009

Cải tiến tốc độ phân tích trong tính năng nhận diện theo độ tín nhiệm của BkavPro 2009

 

Xử lý vấn đề

 

1. Lỗi hiển thị các tab trên giao diện

Nguy cơ: Không

Cảm ơn bạn neo85 (vozforums.com) đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

2. Lỗi gây crash khi quét file có header dị dạng

Nguy cơ: Thấp

Cảm ơn các bạn

 • Nguyễn Duy Mạnh (xichbich/ddth.com)
 • Lê Nguyên Dũng (dungcoi/virusvn.com) và Nguyễn Quốc Huy
 • Trần Vũ Hùng (4npha/vn-zoom forum)

đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

3. Lấy thiếu mẫu virus trong trường hợp tên file đặc biệt (module chuẩn đoán và lấy mẫu tự động)

Nguy cơ: Không

Cảm ơn Bkav Test Lab đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

Tất cả các vấn đề trên đều đã được xử lý và đã được cập nhật từ phiên bản 2613

Cải tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mã hóa nội dung file account
 • Thêm cơ chế cho phép người soạn văn bản có thể nhập thông tin phát hành văn bản
 • Phân loại văn bản theo catalog

 

Xử lý vấn đề:

 

 

1. Lỗi tràn bộ đệm khi giải mã các trường From, To trong thư

 

Nguy cơ: Thấp

 

Cảm ơn MinhBQ đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi

 

2. Lỗi mất focus khi có notify thông báo có thông tin mới

 

3. Chặn script, object, applet,..trong hiển thị nội dung HTML

 

Nguy cơ: Thấp

 

4. Lỗi Ghost characters

 

Nguy cơ: Trung bình

Cải tiến

 • Thêm tính năng lấy mẫu virus tự động (Automatic virus sample grabber) cho bản BkavEnterprise
 • Thay đổi cơ chế quản lý ID của các Client trên BkavEnterprise Server
 • Thêm tính năng xử lý (fix) các file bị access denied trong bộ công cụ hỗ trợ khách hàng BkavPro (BkavPro Tools)
 • Nâng cấp cơ chế update trong module LiveUpdate của BkavPro

Xử lý vấn đề:

 

1. Không lấy đủ mẫu virus khi sử dụng tính năng lấy mẫu virus tự động của BkavPro

2. Lỗi khi kết nối qua ISA Proxy (BkavPro)

Showing 41 - 44 of 44 results.
Items per Page 5
of 9

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet