Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

bkavca.vn

Lỗi : Để cấu hình mặc định khi cài đặt.

 

Mức độ : Cao

 

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

mobile.bkav.com.vn

Lỗi : Information Disclosure

 

Mức độ : Thấp

 

Cảm ơn bạn Trần Trọng Nguyên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

bkav.com.vn

Lỗi : XSS

 

Nguy cơ : Trung bình

 

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Lỗi Unvalidated Redirects and Forwards

 

Nguy cơ: Trung bình

 

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

 

Lỗi cho phép upload file html lên máy chủ

 

 

Nguy cơ: Cao

 

 

Cảm ơn bạn Kataro92 thành viên của Bkav Forum đã thông báo lỗ hổng này tới chúng tôi. Theo chương trình Trao thưởng cho việc phát hiện lỗ hổng của Bkav, bạn Kataro92 sẽ nhận được 3.5 triệu VNĐ vì đã thông báo tới Bkav lỗ hổng này. Ngoài ra, bạn Kataro92 cũng sẽ nhận được 01 áo phông Bkav cùng 01 thẻ bản quyền Bkav Pro Internet Security thời hạn một năm.

 

 

Xin cảm ơn các bạn.

 

Showing 36 - 40 of 45 results.
Items per Page 5
of 9

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet